Så här gick vi tillväga

Tre studier genomfördes. Den första innefattade 14 studenter som först fick tänka fritt rörande vilka parametrar de ansågs vara de mest centrala rörande utbildningskvaliteten på en ekonomiutbildning på kandidatnivå. Studenterna fick därefter även ge sina åsikter om 33 parametrar som är vanligt förekommande i andra rankingar, både nationella och internationella.

 

Utifrån den första studien var 24 parametrar utsedda som de mest centrala parametrarna för ekonomistudenter på kandidatnivå. Dessa 24 parametrar var inkluderade i den andra studien där 125 studenter från Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms universitet och Södertörns högskola fick betygsätta de 24 parametrarnas individuella betydelse på en skala från ett till sju där ett representerade väldigt oviktig, fyra var neutral och sju väldigt viktig.

 

De 10 parametrar som ansågs mest centrala av studenterna i den andra studien blev utvalda för att bli inkluderade i den tredje studien. Till den tredje studien var även fyra parametrar adderade rörande övergripande studentnöjdhet. Dessa fjorton parametrar (10+4) var de parametrar som 1312 ekonomistudenter från 24 skolor på kandidatnivå utvärderade. Viktningen av de olika parametrarna räknades ut utifrån deras relativa betydelse vilken bestämdes av resultatet i studie två.

 

Den tredje studien genomfördes via en webenkät. 2544 studenter, majoriteten på tredje års-nivå, fick ett e-mail och av dem svarade 1312 personer vilket gav stuiden en svarsfrekvens på 51,6 procent. Handelshögskolan i Stockholm hade flest inviduella svar, 101 st, medan Uppsala universitet hade 90 svar, högst svarsfrekvens hade Halmstad Högskola med 83,3 procent medan Högskolan i Borås hade lägst med 33,6 procent. 744 av de svarande var kvinnor medan 568 var män. Respondenterna i den tredje studien ombades i mailet att svara på vår webenkät som var en del av vår masteruppsats. Det framgick dock inte på något sätt vid vilken skola vi skrev vår uppsats, vilket var ett medvetet val då vi efterfrågade så ärliga svar som möjligt från respondenterna. Detta minskar förhoppningsvis också undersökningens partiskhet åt något håll.

 

De 24 parametrar som deltog i den andra studien var följande samt parameterns betydelse från en skala från ett till sju.

·         Andelen studenter med ett arbete sex månader efter examen (6,19)

·         Tillgången till grupprum och studieplatser (6,16)

·         Urvalet av valbarakurser (5,82)

·         Medellön (5,79)

·         Lärarnas tillgänglighet (5,79)

·         Obligatoriska kursmoment där man har kontakt med externa aktörer (5,77)

·         Möjligheterna att träffa rekryterare/företag utanför kursernas ramar (5,62)

·         Antal lärarledda timmar (5,54)

·         Klasstorlek (5,52)

·         Intagningspoäng (5,50)

·         Att det finns en studentförening(5,46)

·         Möjligheten att åka på utbyte (5,39)

·         Möjligheten att åka på utbyte till enligt dig ett attraktivt universitet (5,50)

·         Antal böcker i biblioteket (5,26)

·         Antal lärarledda timmar ledda av en professor (5,25)

·         Antal masterprogram (5,24)

·         Antal personer anställda i stödfunktioner (5,20)

·         Ett genusperspektiv inom institutionen (4,96)

·         Antalet studenter som påbörjar samt tar examen vid institutionen (4,83)

·         Antal akademiska artiklar publicerade av institutionen (4,62)

·         Antal akademiska artiklar publicerade av undervisande lärare (4,40)

·         Internationell mångfald bland studenterna (4,18)

·         Att det finns en alumniförening (4,07)

·         Att det finns ett genusperspektiv i programutförander (4,06)

 

De 10 som ansågs som mest centrala utifrån de 24 parametrar ovan, visas nedan, siffran inom parantes visar parameterns procentuella andel av de totala rankingen;

·         Antal lärarledda timmar (6,63%)

·         Klasstorlek (6,57%)

·         Obligatoriska kursmoment där man har kontakt med externa aktörer (7,65%)

·         Lärarnas tillgänglighet (7,71%)

·         Möjligheten att åka på utbyte till enligt dig ett attraktivt universitet (6,48%)

·         Möjligheterna att träffa rekryterare/företag utanför kursernas ramar (6,97%)

·         Tillgången till grupprum och studieplatser (9,33%)

·         Medellön (7,73%)

·         Andelen studenter med ett arbete sex månader efter examen (9,45%)

·         Intagningspoäng (6,47%)


Därtill adderades även fyra parametrar relaterade till studentnöjdheten. Dessa fyra utgör tillsammans med de tio parametrar ovan de fjorton parametrar som skapade rankingen för de 24 ekonomiutbildningarna på kandidatnivå.

·         Helhetsintryck av ekonomiutbildning avseende kvaliteten på undervisningen? (6,25%)

·         Helhetsintryck av ekonomiutbildning avseende möjligheterna att få ett intressant arbete

efter utbildningen? (6,25%)

·         Är du nöjd/missnöjd med din ekonomiutbildning överlag? (6,25%)

·         Skulle du välja samma ekonomiutbildning idag? (6,25%)


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0